^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "B" (7. - 13. 5. 2018)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Vendelína, rodičov a starých rodičov
Utorok 18.00 hod.   + Antona, Jozefu a Júliu
Streda 14.00 hod.    pohrebná
Štvrtok 11.00 hod.  o zdravie a Božiu pomoc celej rodiny
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod. + Pavla, Teodora, Martina a Alexandra
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 10.00 hod.    Misijná púť detí
Nedeľa 7.30 hod.    + Michala
  10,30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Štefana a Pavlínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (160-199)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Sv. omše za účasti deti a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia. V utorok o 8,00 hod. bude stretnutie s deťmi 3. ročníka vo fare. Zbierka na seminár: prispeli ste 500,-€ Vo štvrtok je prikázaný sviatok, svätíme ho ako nedeľu. V prípade dobrého počasia sv. omša o 18.00 hod bude na Kalvárii. Ježiš, Ty si moja láska.