^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Piata veľkonočná nedeľa v roku "B" (30. 4. - 6. 5. 2018)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Jozefa, robotníka, spomienka
Streda Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Melániu
Utorok 18.00 hod.   + Jána, Petronelu a rodičov
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Máriu
Štvrtok 11.00 hod.  na úmysel
  18.00 hod.   + Františka
Piatok 11.00 hod. + Františka
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 17.15 hod.    na úmysel
  18.00 hod. + Františka
Nedeľa 7.30 hod.    + Magdalénu, Jána, Jaroslava a Pavla
  10,30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jána

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (120-159)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Sv. omše za účasti deti a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Budúci týždeň je prvý piatok. Spovedáme každý deň pred sv. omšami. Deti v stredu od 16,30 hod. Ku chorým vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. V utorok o 8,00 hod. bude stretnutie s deťmi 3. ročníka vo fare.

Pane, často som iba suchou ratolesťou na Tvojom kmeni, oživuj vo mne i dnes to, čo je suché a neplodné.