^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "B" (23. - 29. 4. 2018)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
Utorok Sv. Juraja, mučeníka
Streda Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    + Štefana
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 18.00 hod.   + Juraja, Radku a Tomáša
Streda 18.00 hod.    + Jána a Žofiu
Štvrtok 18.00 hod.  + Gašpara, Veroniku a Zdena
Piatok 11.00 hod. + Michala, Máriu a Antona
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Antona, Albínu a deti
  11.00 hod.    za hasičov
  16.00 hod.    + Štefana

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (80-119)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Sv. omše za účasti deti a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Dnes po sv. omšiach je zbierka na seminár. V nedeľu 29.4. bude hasičská púť, z tohto dôvodu sv. omša za účasti deti a rodičov nebude.  Vďaka, Pane! S dôverou vkladám svoj život do Tvojich rúk!