^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Tretia veľkonočná nedeľa v roku "B" (16. - 22. 4. 2018)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Mateja a Emíliu
Utorok 18.00 hod.   + Vincenta a Máriu
Streda 18.00 hod.    + Jozefa, Jozefínu a Bohuslava
Štvrtok 18.00 hod.  + Irenu
Piatok 11.00 hod. + Martina a Štefániu
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa, Štefániu a Ľudmilu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Ondreja, Cecíliu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (40-79)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Sv. omše za účasti deti a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.  Začína sa týždeň za duchovné povolania. Dnes o 16,00 v Dome odborov v Žiline je divadelné predstavenie tanečného divadla Atak, Dávid. Vo veľkonočnom období sa modlíme namiesto Anjel Pána, Raduj sa, nebies Kráľovná.  Pane Ježišu, túžim kráčať v tvojich šľapajách.