^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Nedeľa Božieho Milosrdenstva v roku "B" (9. - 15. 4. 2018)

Nedeľa Nedeľa Božieho Milosrdenstva v roku "B"
Pondelok   Zvestovanie Pána, slávnosť
Utorok Féria
Streda Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   7.30 hod.    za zdravie a B. pomoc pre Jozefa s rodinou
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 7.30 hod.    + Máriu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 7.30 hod.     za zdravie a B. pomoc pre Marka
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 7.30 hod.    za Božiu pomoc a ochranu v rodine
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod. + Ladislava
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 16.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja, Štefániu, Štefana, Veroniku a Mariána
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (Trstená-39)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Dnes sa o 15,00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Veľkonočná ofera: 482,84€, Boží hrob: 761,12€. Dnes končí veľkonočná oktáva. V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Michal Jakubský a Kristína Skalková. Vo veľkonočnom období sa modlíme namiesto Anjel Pána, Raduj sa, nebies Kráľovná.  Pane, prežiar každý kúsok môjho srdca svojou láskou a svojím milosrdenstvom.