^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "B" (2. - 8. 4. 2018)

Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "B"
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda
Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota  Veľkonočná sobota
Nedeľa Nedeľa Božieho Milosrdenstva v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   7.30 hod.    + Ingáca a Štefániu
  10.30 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Ladislava
Utorok 11.00 hod.    za zdravie a B. pomoc pri operácii
  18.00 hod.   + Emíliu a rodičov
Streda 18.00 hod.    + Viktóriu
Štvrtok 18.00 hod.    + Ondreja, Agnešu a syna
Piatok 11.00 hod. + Jozefa
  14.30 hod.    pohrebná, večer sv. omša nebude
Sobota 15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Karola a Pavlínu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 70. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (440-480)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Dnes bude do 15,00 hod. vyložená najsvätejšia Sv. Oltárna s požehnaním a po nej budú Vešpery. Po všetkých sv. omšiach je veľkonočná ofera. V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Miloš Mikula a Marcela Pekná. Spovedanie na prvý piatok: každý  deň pred sv. omšami. Ku chorým: štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.  Ďakujeme za modlitby a obety za milostivý čas pôstneho obdobia a Veľkého trojdnia. Vo veľkonočnom období sa modlíme namiesto Anjel Pána, Raduj sa, nebies Kráľovná. Vyprosujeme požehnané Veľkonočné sviatky.  Pane, otvor moje srdce svojím slovom, aby si ho Ty mohol premieňať.