Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "B" (2. - 8. 4. 2018)

Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "B"
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda
Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota  Veľkonočná sobota
Nedeľa Nedeľa Božieho Milosrdenstva v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   7.30 hod.    + Ingáca a Štefániu
  10.30 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Ladislava
Utorok 11.00 hod.    za zdravie a B. pomoc pri operácii
  18.00 hod.   + Emíliu a rodičov
Streda 18.00 hod.    + Viktóriu
Štvrtok 18.00 hod.    + Ondreja, Agnešu a syna
Piatok 11.00 hod. + Jozefa
  14.30 hod.    pohrebná, večer sv. omša nebude
Sobota 15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Karola a Pavlínu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 70. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (440-480)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Dnes bude do 15,00 hod. vyložená najsvätejšia Sv. Oltárna s požehnaním a po nej budú Vešpery. Po všetkých sv. omšiach je veľkonočná ofera. V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Miloš Mikula a Marcela Pekná. Spovedanie na prvý piatok: každý  deň pred sv. omšami. Ku chorým: štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.  Ďakujeme za modlitby a obety za milostivý čas pôstneho obdobia a Veľkého trojdnia. Vo veľkonočnom období sa modlíme namiesto Anjel Pána, Raduj sa, nebies Kráľovná. Vyprosujeme požehnané Veľkonočné sviatky.  Pane, otvor moje srdce svojím slovom, aby si ho Ty mohol premieňať.

Free Joomla templates by Ltheme