^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána v roku "B" (26. 3. - 1. 4. 2018)

Nedeľa Kvetná nedeľa, v roku "B"
Pondelok   vo Veľkom týždni
Utorok vo Veľkom týždni
Streda vo Veľkom týždni
Štvrtok Zelený štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota  Biela sobota
Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    + Gašpara a Teréziu
Utorok 11.00 hod.    + Šimona a Máriu
Streda 11.00 hod.    + Štefana a Ľudmilu
  18.00 hod.    na úmysel 
Štvrtok 18.00 hod.    na úmysel
Piatok 10.00 hod.    Krížová cesta na Kalvárii
  16.00 hod.    Obrady Veľkého Piatka
Sobota 3.00 hod.    Korunka k Božiemu milosrdenstvu
  8.00 hod.    Ranné chvály
  19.30 hod.    Vigília Bielej Soboty
Nedeľa 7.30 hod.    + Filipa a rodičov
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Vincenta a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (400-439)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Zbierka na  podporu prenasledovaných kresťanov bola 331,74 €. Dnes bude krížová cesta na kalvárii o 14,00 hod., modlí sa spoločenstvo Modlitby matiek. V stredu po sv. omši bude stretnutie lektorov a žalmistov  vo fare. V piatok je prísny pôst v celej Cirkvi. Z piatka na sobotu bude celonočná adorácia, prosím zapíšte sa na službu. V nedeľu je veľkonočná ofera. Sväté dni nás pozývajú na tiché bdenie s Ježišom. Ježišu, buď kráľom aj v mojom srdci.