Piata pôstna nedeľa, v roku "B" (19. - 25. 3. 2018)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa, v roku "B"
Pondelok   Sv. Jozefa, ženích Panny Márie, slávnosť
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Kvetná nedeľa, v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    + Viktora a Annu
  18.00 hod.    na úmysel 
Utorok 11.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc
  18.00 hod.    na úmysel 
Streda 11.00 hod.    + Adama, Jána, Jozefínu, Margitu a Sabinu
  18.00 hod.    na úmysel 
Štvrtok 10.30 hod.    + Štefana, Vincenta a Alojziu
Piatok 11.00 hod.    Krížová cesta, po nej sv. omša za + Jozefa a Margitu
  18.00 hod.    sv. spoveď (spoločná)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana a Margitu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Štefana, Annu a Evu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (360-399)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omše za účastí detí a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare.  Pokračujeme v službách detí v kostole po ročníkoch. V piatok sa modlí krížovú cestu ružencové spoločenstvo. Budúcu nedeľu o 14,00 hod. na Kalvárii sa modlí krížovú cestu spoločenstvo Modlitby matiek. Dnes je zbierka na podporu prenasledovaných kresťanov. Spoločná sv. spoveď v našej farnosti je 23. 3. od 18,00 do 19,30 hod. Ku chorým vo štvrtok horná časť, piatok dolná časť. Na budúcu nedeľu si prineste bahniatka. Petícia za návrat lekára na RZP do Rajca, podpísať môžete na pošte.
Pane Ježišu, vďaka, že si zomrel, aby si ma pritiahol k sebe.

Free Joomla templates by Ltheme