^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Štvrtá pôstna nedeľa, v roku "B" (12. - 18. 3. 2018)

Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Piata pôstna nedeľa, v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    + Jána, Žofiu a syna
  18.00 hod.    na úmysel 
Utorok 11.00 hod.    + Floriána a Máriu
  18.00 hod.    na úmysel 
Streda 18.00 hod.    + gabriela a Hermínu
Štvrtok 18.00 hod.    + Jozefa a Jozefínu
Piatok 11.00 hod.    + Imricha a Antóniu
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 16.00 hod.    za život
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa a Rozáliu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Dušana

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (320-359)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omše za účastí detí a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare.  Pokračujeme v službách detí v kostole po ročníkoch. Pozývame Vás do pôstnej aktivity, zapojte sa do pôstnej krabičky pre Afriku. Pozývame na pobožnosť krížovej cesty deti, mladých, rodičov každý piatok o 18,00 hod. v bazilike, v nedeľu o 14,00 hod. na Kalvárii. V piatok sa modlia krížovú cestu siedmaci. V sobotu o 16,00 hod. bude púť za život. Ste pozvaní. Konferencia biskupov Slovenska vyhlasuje zbierku na podporu prenasledovaných kresťanov na budúcu nedeľu 18. 03. 2018. Pane Ježišu, s dôverou dvíham pohľad k tvojmu krížu a očakávam od teba pomoc.