^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Tretia pôstna nedeľa, v roku "B" (5. - 11. 3. 2017)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa, v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Štefana, Vincenciu a deti
Utorok 18.00 hod.    + Adama a Máriu
Streda 14.00 hod.    + Štefana - pohrebná
Štvrtok 9.30 hod.    + Tomáša, Evu a deti
Piatok 11.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    poďakovanie za 70 rokov života
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja a Štefániu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (280-319)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omše za účastí detí a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare.  Pokračujeme v službách detí v kostole po ročníkoch. Pozývame Vás do pôstnej aktivity, zapojte sa do pôstnej krabičky pre Afriku. Pozývame na pobožnosť krížovej cesty deti, mladých, rodičov každý piatok o 18,00 hod. v bazilike, v nedeľu o 14,00 hod. na Kalvárii. V piatok sa modlia krížovú cestu fašiangari. Vo štvrtok je u nás rekolekcia dekanátu Rajec. Po druhej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 13,45 hod. s požehnaním. Pane, Ty vieš, čo je v človeku, Ty vieš aj o tom, čo je v mojom srdci, vieš o mojich starostiach a radostiach. Vďaka, že mi rozumieš.