^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Druhá pôstna nedeľa, v roku "B" (26. 3. - 4. 3. 2018)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa, v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    + Máriu, Magdalénu a rodičov
  18.00 hod. na úmysel
Utorok 11.00 hod.    + Vojtecha, Pavlínu
  18.00 hod. na úmysel
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod. + Petra
Štvrtok 11.00 hod.    + Gregora, Františku a Janku
  18.00 hod. na úmysel
Piatok 11.00 hod.    + Vendelína, rodičov a starých rodičov
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Viktora
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jakuba, Emíliu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (240-279)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omše za účastí detí a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare.  Pokračujeme v službách detí v kostole po ročníkoch. Pozývame Vás do pôstnej aktivity, zapojte sa do pôstnej krabičky pre Afriku. Pozývame na pobožnosť krížovej cesty deti, mladých, rodičov každý piatok o 18,00 hod. v bazilike, v nedeľu o 14,00 hod. na Kalvárii. Zbierka na charitu bola 317,40€. Budúci týždeň je prvý piatok. Sviatosť zmierenia: dospelí každý deň pred sv. omšami, deti v stredu od 16,30 hod. a mladí v piatok od 17,00 hod. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Pane, vďaka Ti za povzbudenia, ktoré mi posielaš, aby som nestrácal odvahu pokračovať v ceste.