^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Prvá pôstna nedeľa, v roku "B" (19. - 25. 2. 2018)

Nedeľa Prvá pôstna nedeľa, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa, v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Michala a Máriu
Utorok 7.30 hod.    + Jozefa
Streda 18.00 hod.    + Štefana, Annu, Jána a Vendelína
Štvrtok 7.30 hod.    + Štefana, Cecíliu a dcéru
Piatok 11.00 hod.    + Jána a Františku
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    na úmysel
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Viktora a Ľubomíra

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (200-239)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omše za účastí detí a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare.  Pokračujeme v službách detí v kostole po ročníkoch. Pozývame Vás do pôstnej aktivity, zapojte sa do pôstnej krabičky pre Afriku. Pozývame na pobožnosť krížovej cesty deti, mladých, rodičov každý piatok o 18,00 hod. v bazilike, v nedeľu o 14,00 hod. na Kalvárii. Dnes je zbierka na charitu. Pane, daj mi milosť, aby som vedel(a) meniť svoje názory podľa Tvojich názorov, pretože Ty vieš lepšie, čo je správne.