^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (12. - 18. 2. 2018)

Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa, v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Františka a Brigitu
Utorok 18.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre Adriánu
Streda 11.00 hod.    + Júliu a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.    + Viktóriu
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    + Marcela
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Antona, Jozefu a Júliu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Štefana

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (160-199)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omše za účastí detí a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare.  Pokračujeme v službách detí v kostole po ročníkoch. V stredu je pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, deň pokánia v celej Cirkvi. V pondelok a v utorok je zmierna poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 12,00 hod. do 17,30 hod. Krížové cesty: v piatok o 18,00 hod. v bazilike, v nedeľu o 14,00 hod. na Kalvárii. Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Ježišu, vďaka, že chceš pre mňa to najlepšie.