Piata nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (5. - 11. 2. 2018)

Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Utorok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Školastiky, panny, spomienka
Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 18.00 hod.    + Štefana, Veroniku a deti
Streda 18.00 hod.    + Viktora, Vincenciu a Ignáca
Štvrtok 18.00 hod.    + Silvestra a Katarínu
Piatok 11.00 hod.    + Františka
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    poďakovanie za 25 rokov spoločného života: Róberta a Janky, Jozefa a Ivety, Jaroslava a Marty
Nedeľa 7.30 hod.    + Annu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Ignáca a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (120-159)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omše za účastí detí a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare.  Pokračujeme v službách detí v kostole po ročníkoch. Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. Od 31. 01. prebieha generálna oprava zavesenia zvonov. Z tohto dôvodu sa nezvoní. Dňa 10. 02. bude v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch o 10:00 hod. sv. omša pri príležitosti 10. výročia založenia Žilinskej diecézy.

Bože, nauč ma rozlišovať, čo robiť v rôznych situáciách.

Free Joomla templates by Ltheme