^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Štvrtá nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (29. 1. - 4. 2. 2018)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Štvrtok féria
Piatok Obetovanie Pána, sviatok
Sobota  Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    + Michala, Žofiu, rodičov a bratov
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 11.00 hod.    + Ladislava
  18.00 hod.    na úmysel
Streda 11.00 hod.    + Jána, Annu a bratov
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.    + Jozefa
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.    + Imricha, Karolínu a rodičov
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana a Magdalénu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Vojtecha a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (80-119)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omše za účastí detí a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare.  Pokračujeme v službách detí v kostole po ročníkoch. Prvý piatok v mesiaci: sv. spoveď dospelí každý deň pred sv. omšami, deti v stredu od 16,30 hod. Ku chorým štvrtok hornú časť, v piatok dolnú časť. V piatok bude požehnanie sviec pred sv. omšami, v priebehu týždňa bude možnosť si zakúpiť sviece v bazilike. V sobotu po sv. omši bude udeľované požehnanie hrdla.  Ježišu, príď s mocou aj do môjho života a premieňaj ho na lepší.