^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (22. - 28. 1. 2018)

Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Piatok Sv. Timoteja a sv. Títa, biskupov
Sobota  Sv. Angely Merici, panny
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    + Ladislava
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 11.00 hod.    + Michala, Júliu a synov
  18.00 hod.    na úmysel
Streda 11.00 hod.    + Jozefa a Emila
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 7.30 hod.    + Jána a Jozefu
Piatok 11.00 hod.    + Miroslava a rodičov
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + + Pavla, Michala, Jozefínu a Danielu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (40-79)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omše za účastí detí a rodičov sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare.  Pokračujeme v službách detí v kostole po ročníkoch. 25. 1. sa končí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  Pane, chcem veriť tomu, že Tvoj plán so mnou je pre mňa ten najlepší.