^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "B" (15. - 21. 1. 2018)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Antona, opáta
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc v rodine
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 11.00 hod.    + Štefana, Štefániu a deti
  18.00 hod.    na úmysel
Streda 11.00 hod.    za duše v očistci
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 7.30 hod.    + Štefana, Ľudmilu a Vieru
Piatok 11.00 hod.    + Vojtecha
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    poďakovanie za 60 rokov života
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Mateja, Máriu a Štefániu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (Trstená - 39)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare.  Pokračujeme v službách detí v kostole po ročníkoch. Od 18. 1. do 25. 1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pane, túžim Ťa spoznávať stále viac.