^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Krst Krista Kráľa (8. - 14. 1. 2018)

Nedeľa Krst Krista Kráľa
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    + Gašpara, Máriu a synov
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 11.00 hod.    + Šimona, Máriu a Ladislava
  18.00 hod.    na úmysel
Streda 11.00 hod.    + Valéra, Máriu a deti
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 18.00 hod.    + Jána
Piatok 11.00 hod.    + Miloša, Margitu a rodičov
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa, Karolínu a Štefana
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa a Martu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (440 - 480)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. Ďakujem deťom za  koledovanie  Dobrá novina a Vám rodičia za ústretovosť.  Tohto roku ste darovali  2.003,77 €.  Od pondelka pokračujeme v službách deti v kostole po ročníkoch. V sobotu o 15,00 hod. si vyslúžia sv. manželstva Miroslav Kollár a Tatiana Tarábková. Dnes po II. sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním. Končí sa vianočné obdobie. Ježišu, vďaka Ti, že si prišiel, aby si ma prijal do spoločenstva, v ktorom žiješ s Otcom a Duchom Svätým. Nauč ma žiť v ňom tu a teraz.