^ Back to Top

Farské oznamy 2018

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (1. - 7. 1. 2018)

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa  
Pondelok   Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Utorok sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského
Streda vo vianočnom období
Štvrtok vo vianočnom období
Piatok vo vianočnom období
Sobota  Zjavenie Pána - slávnosť
Nedeľa Krst Krista Kráľa

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   7.30 hod.    + Melániu
  10.30 hod.    za veriacích
  16.00 hod.    + Jozefínu a Jozefa
Utorok 11.00 hod.    + Annu
  14.00 hod.    pohrebné obrady
  18.00 hod.    o zdravie Martina a Annu
Streda 11.00 hod.    + Štefana a Emíliu
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.    + Michala a Žofiu
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    + Annu
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
  10.30 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ambróza a Žofiu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Katarínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (400 - 439)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Dnes od 23,00  do 24,00 bude vyložená Sviatosť Oltárna s požehnaním. Budúci týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď každý deň pred sv. omšami pre deti aj dospelých. Ku chorým: štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Koledovanie detí Dobrá novina bude  06. 01. 2018 od 13,00 do 17,00. Vy, ktorí si prajete, aby Vás deti navštívili s Dobrou novinou, označte bránu stužkou a (uviažte si psov). V sobotu pri sv. omšiach bude požehnaná voda, môžete si ju zobrať do svojich domácností. Prosím Ťa, Pane, pritiahni si ma v nasledujúcom roku bližšie ku sebe.