slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štvrtá adventná nedeľa v roku "B" (25. - 31. 12. 2017)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B" 
Pondelok   Narodenie Pána, slávnosť
Utorok sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Streda sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
Štvrtok sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok
Piatok piaty deň v oktáve Narodenia Pána
Sobota  šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   0.00 hod.    polnočná sv. omša
  7.30 hod.    na úmysel
  10.30 hod.    za veriacích
  16.00 hod.    + Evu a Michala
Utorok 7.30 hod.    + Štefana
  10.30 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    + Štefana, Jána a Vendelína
Streda 11.00 hod.    + Michala
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.    + Jozefa, Magdalénu a rodičov
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    poďakovanie za 50 rokov života
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Máriu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za občianský rok

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (360-399)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Ďakujeme rodičom za pomoc pri rorátnom čaji. Dnes o 16,00 a o 24,00 je slávenie vigílie Narodenia Pána. Jasličková pobožnosť bude 25. 12. 2017 o 14,00 hod. v kostole. Tešíme sa na vašu účasť. Koledovanie detí Dobrá novina bude 26. 12. 2017 od 13,00 do 17,00 a 06. 01. 2018 od 13,00 do 17,00. Vy, ktorí si prajete, aby Vás deti navštívili s Dobrou novinou, označte bránu stužkou. Milostiplné a požehnané sviatky Božieho narodenia.
Príď, Pane Ježišu, a naplň moje srdce svojou prítomnosťou.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme