Štvrtá adventná nedeľa v roku "B" (25. - 31. 12. 2017)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B" 
Pondelok   Narodenie Pána, slávnosť
Utorok sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Streda sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
Štvrtok sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok
Piatok piaty deň v oktáve Narodenia Pána
Sobota  šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   0.00 hod.    polnočná sv. omša
  7.30 hod.    na úmysel
  10.30 hod.    za veriacích
  16.00 hod.    + Evu a Michala
Utorok 7.30 hod.    + Štefana
  10.30 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    + Štefana, Jána a Vendelína
Streda 11.00 hod.    + Michala
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.    + Jozefa, Magdalénu a rodičov
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    poďakovanie za 50 rokov života
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Máriu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za občianský rok

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (360-399)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Ďakujeme rodičom za pomoc pri rorátnom čaji. Dnes o 16,00 a o 24,00 je slávenie vigílie Narodenia Pána. Jasličková pobožnosť bude 25. 12. 2017 o 14,00 hod. v kostole. Tešíme sa na vašu účasť. Koledovanie detí Dobrá novina bude 26. 12. 2017 od 13,00 do 17,00 a 06. 01. 2018 od 13,00 do 17,00. Vy, ktorí si prajete, aby Vás deti navštívili s Dobrou novinou, označte bránu stužkou. Milostiplné a požehnané sviatky Božieho narodenia.
Príď, Pane Ježišu, a naplň moje srdce svojou prítomnosťou.

Free Joomla templates by Ltheme