Tretia adventná nedeľa v roku "B" (18. - 24. 12. 2017)

Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "B" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   6.45 hod.    + Jána a Žofiu
  11.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Karola, Františku a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
Streda 6.45 hod.    + Blažeja a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 6.45 hod.    + Mariána a Štefániu
  11.00 hod.    na úmysel
Piatok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Pavla a Máriu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (320-359)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 18. 12. od 18,00 do 19,30 hod. Pozývame deti na roráty, prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji. Pane, Tvoj odpúšťajúci pohľad a Tvoja láska mi dáva odvahu ďalej kráčať a nevidieť iba svoje chyby a nezdary, ale aj chvíle radosti a šťastia v Tvojej blízkosti.

Free Joomla templates by Ltheme