slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá adventná nedeľa v roku "B"  (11. - 17. 12. 2017)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "B" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Štvrtok sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "B" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   6.45 hod.    + Pavla
  11.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Imricha, Pavlínu, Štefániu a Rozáliu
  11.00 hod.    na úmysel
Streda 6.45 hod.    + Jozefa, Margitu a Annu
  11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 6.45 hod.    + Jána, Irenu a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
Piatok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 80. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (280-319)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Zbierka na charitu bola 315,90€. Dňa 15. 12. 2017 o 15,00 do 20,00 bude v kostole na Vlčincoch verejná prednáška „Zastavme zlo z Istanbulu“. Ste pozvaní. 16. 12. bude spoločná sv. spoveď v Rajci od 9,00 do 12,00 a od 14,00 do 16,30 hod. Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 18. 12. od 18,00 do 19,30 hod. Pozývame deti na roráty, prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji.  Duchu Svätý, vstúp do môjho života a daj, aby tento Advent bol časom hlbokej obnovy môjho srdca.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme