Druhá adventná nedeľa v roku "B"  (11. - 17. 12. 2017)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "B" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Štvrtok sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "B" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   6.45 hod.    + Pavla
  11.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Imricha, Pavlínu, Štefániu a Rozáliu
  11.00 hod.    na úmysel
Streda 6.45 hod.    + Jozefa, Margitu a Annu
  11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 6.45 hod.    + Jána, Irenu a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
Piatok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 80. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (280-319)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Zbierka na charitu bola 315,90€. Dňa 15. 12. 2017 o 15,00 do 20,00 bude v kostole na Vlčincoch verejná prednáška „Zastavme zlo z Istanbulu“. Ste pozvaní. 16. 12. bude spoločná sv. spoveď v Rajci od 9,00 do 12,00 a od 14,00 do 16,30 hod. Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 18. 12. od 18,00 do 19,30 hod. Pozývame deti na roráty, prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji.  Duchu Svätý, vstúp do môjho života a daj, aby tento Advent bol časom hlbokej obnovy môjho srdca.

Free Joomla templates by Ltheme