slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvá adventná nedeľa v roku "B" (4. - 10. 12. 2017)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
Štvrtok sv. Ambróza, biskupa, učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
Sobota  féria
Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "B" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   6.45 hod.    + Karola a Pavlínu
  11.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Ondreja, Agnešu a synov
  11.00 hod.    na úmysel
Streda 6.45 hod.    + Mikuláša, Annu a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 6.45 hod.    + Filipa, Jozefínu a deti
  11.00 hod.    na úmysel
Piatok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    + Emila
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Tibora
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 80. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (240-279)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Dnes budeme  požehnávať pri každej sv. omši adventné vence. Pozývame Vás na adventné benefičné trhy v našej farnosti dnes o 14.00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť. V piatok máme prikázaný sviatok. Budúcu nedeľu o 14,00 bude adventné pásmo spojené s modlitbou sv. ruženca. Dnes je zbierka na charitu. Pozývame deti na roráty, prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji.  Pane, dovoľ mi priniesť, čo najviac ľuďom kúsok Tvojho kraľovania vo mne.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme