slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata štvrtá nedeľa v roku "A"  (27. 11. - 3. 12. 2012)

Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Ondreja, apoštola
Piatok féria
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Štefana, Cecíliu a rodičov
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Ondreja, Helenu a rodičov
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Filipa a rodičov
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Antona, Albínu a deti
Piatok 11.00 hod.    + Eduarda, Magdalénu a deti
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Teréziu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (200-239)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Prosíme o účasť na detských sv. omšiach deti od 1,2,3,4 ročníkov.  Služby detí v kostole po ročníkoch každý deň. Budúci týždeň je prvý piatok. Dospelých spovedáme každý deň pred sv. omšami. Deti v stredu od 16.30. Ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť. Na budúcu nedeľu budeme požehnávať pri každej sv. omši adventné vence. Nezabudnite si ich doniesť. Adventné benefičné trhy v našej farnosti budú 3. 12. 2017 o 14.00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť. Prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji. Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.  Pane, pomôž mi nasledovať Tvoj príklad lásky a služby.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme