Tridsiata štvrtá nedeľa v roku "A"  (27. 11. - 3. 12. 2012)

Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Ondreja, apoštola
Piatok féria
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Štefana, Cecíliu a rodičov
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Ondreja, Helenu a rodičov
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Filipa a rodičov
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Antona, Albínu a deti
Piatok 11.00 hod.    + Eduarda, Magdalénu a deti
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Teréziu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (200-239)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Prosíme o účasť na detských sv. omšiach deti od 1,2,3,4 ročníkov.  Služby detí v kostole po ročníkoch každý deň. Budúci týždeň je prvý piatok. Dospelých spovedáme každý deň pred sv. omšami. Deti v stredu od 16.30. Ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť. Na budúcu nedeľu budeme požehnávať pri každej sv. omši adventné vence. Nezabudnite si ich doniesť. Adventné benefičné trhy v našej farnosti budú 3. 12. 2017 o 14.00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť. Prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji. Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.  Pane, pomôž mi nasledovať Tvoj príklad lásky a služby.

Free Joomla templates by Ltheme