slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata tretia nedeľa v roku "A"  (20. - 26. 11. 2016)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok Obetovanie Panny Márie, spomienka
Streda sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Štvrtok féria
Piatok Sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Sobota  sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Antona, Agnešu a Máriu
Utorok 18.00 hod.    + Štefana
Streda 18.00 hod.    + Ignáca a Máriu
Štvrtok 18.00 hod.    + Michala a Viktóriu
Piatok 11.00 hod.    + Cyrila, Jozefu a rodičov
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja, Štefániu a rodičov
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (160-199)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Prosíme o účasť na detských sv. omšiach deti od 1,2,3,4 ročníkov.  Služby detí v kostole po ročníkoch každý deň. Deň otvorených dverí: Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka a Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Asiisi Čadca – bližie info na výveske. Adventné benefičné trhy v našej farnosti budú 3. 12. 2017 o 14.00 hod.  Chválim Ťa, ó, Pane, že mi bezhranične dôveruješ.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme