Tridsiata tretia nedeľa v roku "A"  (20. - 26. 11. 2016)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok Obetovanie Panny Márie, spomienka
Streda sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Štvrtok féria
Piatok Sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Sobota  sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Antona, Agnešu a Máriu
Utorok 18.00 hod.    + Štefana
Streda 18.00 hod.    + Ignáca a Máriu
Štvrtok 18.00 hod.    + Michala a Viktóriu
Piatok 11.00 hod.    + Cyrila, Jozefu a rodičov
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja, Štefániu a rodičov
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (160-199)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Prosíme o účasť na detských sv. omšiach deti od 1,2,3,4 ročníkov.  Služby detí v kostole po ročníkoch každý deň. Deň otvorených dverí: Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka a Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Asiisi Čadca – bližie info na výveske. Adventné benefičné trhy v našej farnosti budú 3. 12. 2017 o 14.00 hod.  Chválim Ťa, ó, Pane, že mi bezhranične dôveruješ.

Free Joomla templates by Ltheme