slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata druhá nedeľa v roku "A" (13. - 19. 11. 2017)

Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Sobota  Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Alojza, Michala a Máriu
Utorok 18.00 hod.    + Ľudovíta, Jána a Teklu
Streda 18.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu a Jozefa
Štvrtok 18.00 hod.    + Vincenta
Piatok 18.00 hod.    + Jozefu
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ľudmilu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Helenu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (120-159)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Prosíme o účasť na detských sv. omšiach deti od 1,2,3,4 ročníkov.  Služby deti v kostole po ročníkoch každý deň. V pondelok o 18.00 bude sv. omša s modlitbami za život. Ďakujem za prípravu Ježiškovej pošty p. učiteľkám a deťom zo školy a zo škôlky. Ďakujem za lampiónový sprievod v piatok. Adventné benefičné trhy v našej farnosti budú 3. 12. 2017 o 14.00 hod.  Pane, daj, aby som mal dostatok oleja v každom okamihu života.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme