Tridsiata nedeľa v roku "A" (30. 10. - 5. 11. 2015)

Nedeľa Tridsiata nedeľa v roku "A"
Pondelok   1. výročie konsekrácie baziliky, slávnosť
Utorok féria
Streda Všetkých svätých, slávnosť
Štvrtok Spomienka na všetkých verných zosnulých
Piatok féria
Sobota  Sv. Karola Boromejského, kňaza, spomienka
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Urbana a Máriu
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Františka a Tomaja
Streda 7.30 hod.    + Petra a rodičov
  10.30 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 7.30 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    za všetkých zosnulých
  18.00 hod.    na úmysel sv. Otca
Piatok 11.00 hod.    + Filipa a rodičov
  16.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Emíliu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 40 nrokov spoločného života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši (Trstená, 40-79)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Prosíme o účasť na detských sv. omšiach deti od 1,2,3,4 ročníkov.  Služby deti v kostole po ročníkoch každý deň. Zbierka na Misie: 388,01 €. Budúci týždeň je prvý piatok: sviatosť zmierenia pred sv. omšami každý deň. Ku chorým štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Úplné odpustky v prospech zosnulých od 1. 11. do 8. 11. za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, každý deň len za jedného zosnulého). Pobožnosť v cintoríne 1. 11. o 14:00.  Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.

Free Joomla templates by Ltheme