Dvadsiata siedma nedeľa v roku "A"  (9. - 15. 10. 2017)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Výročie posviacky katedrálneho chrámu - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   7.30 hod.    + Jozefa, Karolínu a rodičov
Utorok 18.00 hod.    + Viktora, Štefániu a rodičov
Streda 18.00 hod.    + Jozefa, Jozefínu a Bohuslava
Štvrtok 18.00 hod.   + Gašpara, Margitu a deti
Piatok 11.00 hod.    + Gašpara, Veroniku a syna
  18.00 hod.    za život, za mladých
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Františku
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc v rodine

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši (400-439)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Prosíme o účasť na detských sv. omšiach deti od 1,2,3,4 ročníkov. V októbri sme začali služby deti v kostole po ročníkoch. Ďakujeme za modlitby a účasť v novéne zasvätenia diecézy Panne Márii. Ďakujeme našim dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní slávnosti (príprava areálu a sv. omše, za guláš, mamám za koláče, obsluhe, obecnému úradu za priestory). Ďakujeme deťom za účasť na tvorivých dielňach. Budúci týždeň v mojej neprítomnosti ma zastupuje dp. Marek Smatana.  Pane, pomôž mi, aby som v sebe zveľaďoval Boží život.

Free Joomla templates by Ltheme