slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata siedma nedeľa v roku "A"  (9. - 15. 10. 2017)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Výročie posviacky katedrálneho chrámu - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   7.30 hod.    + Jozefa, Karolínu a rodičov
Utorok 18.00 hod.    + Viktora, Štefániu a rodičov
Streda 18.00 hod.    + Jozefa, Jozefínu a Bohuslava
Štvrtok 18.00 hod.   + Gašpara, Margitu a deti
Piatok 11.00 hod.    + Gašpara, Veroniku a syna
  18.00 hod.    za život, za mladých
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Františku
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc v rodine

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši (400-439)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Prosíme o účasť na detských sv. omšiach deti od 1,2,3,4 ročníkov. V októbri sme začali služby deti v kostole po ročníkoch. Ďakujeme za modlitby a účasť v novéne zasvätenia diecézy Panne Márii. Ďakujeme našim dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní slávnosti (príprava areálu a sv. omše, za guláš, mamám za koláče, obsluhe, obecnému úradu za priestory). Ďakujeme deťom za účasť na tvorivých dielňach. Budúci týždeň v mojej neprítomnosti ma zastupuje dp. Marek Smatana.  Pane, pomôž mi, aby som v sebe zveľaďoval Boží život.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme