Dvadsiata šiesta nedeľa v roku "A" (2. - 8. 10. 2017)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v roku "A" 
Pondelok   Svätých anjelov strážcov - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Františka Assiského - spomienka
Štvrtok Sv. Faustiny Kowalskej, panny - ľubovoľná spomienka
Piatok féria
Sobota  Ružencovej Panny Márie - spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc
Utorok 18.00 hod.    + Eduarda a Žofiu
Streda 18.00 hod.    + Gregora, Viktora a Františku
Štvrtok 18.00 hod.   + Ignáca, Margitu a rodičov
Piatok 11.00 hod.    + Jaroslava a rodičov
  18.00 hod.    za život, za mladých
Sobota 9.00 hod.    divadelné pásmo
  10.00 hod.   sv. ruženec
  11.00 hod.   sv. omša
  15.00 hod.   sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Žofiu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jána a Františka

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši (320-359)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detská sv. omša bude v nedeľu o 10,30 hod, spevácky bude o 9,30 hod. vo fare. Prosíme o účasť na detských sv. omšiach deti od 1,2,3,4 ročníkov. Od októbra začínajú služby deti v kostole po ročníkoch. Prebieha deviatnik pred zasvätením diecézy Panne Márii. Prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď: dospelí každý deň pred sv. omšou, deti v stredu od 16,30. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. V sobotu budú tvorivé dielne o 15,00. V sobotu si vyslúžia sv. manželstva Štefan Kuruc a Mária Jánošová.  Pane, daj mi silu kráčať životom s Tebou.

Free Joomla templates by Ltheme