Dvadsiata piata nedeľa v roku "A" (25. 9. - 1. 10. 2017)

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Štvrtok féria
Piatok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Sobota  Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Valéra a Štefániu
Utorok 18.00 hod.    + Imricha
Streda 18.00 hod.    + Jána
Štvrtok 18.00 hod.   + Jána a Pavlínu
Piatok 11.00 hod.    + Františka
  18.00 hod.    za život, za mladých
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
  15.00 hod.   sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Milana, Jozefa a Máriu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu ráno (320-359)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detská sv. omša bude v nedeľu o 10,30 hod, spevácky bude o 9,30 hod. vo fare. Prosíme o účasť na detských sv. omšiach deti od 1,2,3,4 ročníkov. Od októbra začínajú služby deti v kostole po ročníkoch. V piatok začína deviatnik pred zasvätením diecézy Panne Márii. V sobotu si vyslúžia sv. manželstva Ján Lašút a Erika Mikulová.  Pane, ďakujem ti za tvoju štedrosť voči mne.

Free Joomla templates by Ltheme