Dvadsiata štvrtá nedeľa v roku "A"  (18. - 24. 9. 2017)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok Sv. Januára, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka
Streda Sv. Ondreja Kima Teagona a spoločníkov, mučeníkov
Štvrtok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
Piatok féria
Sobota  Sv. Pia z Pietrelčiny - spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Vendelína a Vlastu
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Cyrila, Jozefu a rodičov
Streda 7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Ondreja a Alojziu
Štvrtok 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   + Michala, Pavlínu a synov
Piatok 11.00 hod.    + Jána, Žofiu a syna Jána
  18.00 hod.    za život, za mladých
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    o zdravie a Božiu pomoc v rodine
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Vieru a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu ráno (280-319)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detská sv. omša bude v nedeľu o 10,30 hod, spevácky bude o 9,30 hod. vo fare. Prosíme o účasť na detských sv. omšiach deti od 1,2,3,4 ročníkov. V piatok budeme ďakovať za úrodu, jesenné kántrové dni.  Pane, odpúšťať je ťažké. S tvojou pomocou to však určite dokážem.

Free Joomla templates by Ltheme