Dvadsiata tretia nedeľa v roku "A" (11. - 17. 9. 2017)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok Najsvätejšieho mena Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Streda Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Povýšenie Svätého Kríža - sviatok
Piatok Sedembolestnej Panny Márie - slávnosť
Sobota  Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa - spomienka
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Štefana a Ľudmilu
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Jozefa, Teréziu a Štefana
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Martu
Štvrtok 7.30 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   + Štefana, Alojziu a rodičov
Piatok 11.00 hod.    + Jozefa
  16.00 hod.    za život, za mladých
Sobota 10.00 hod.    + Ľuboša
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana, Annu a rodičov
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Františka

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu ráno (240-279)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detská sv. omša bude v nedeľu o 10,30 hod, spevácky bude o 9,30 hod. vo fare. Ďakujeme za modlitby o pokojný a požehnaný priebeh púte. O 14,00 hod. začínajú Obecné hody, ste pozvaní.  Pane, obdaruj ma láskou, ktorá odpúšťa je milosrdná k iným.

Free Joomla templates by Ltheme