slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata druhá nedeľa v roku "A" (4. - 10. 9. 2017)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v roku "A"  
Pondelok   féria
Utorok Sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľnice - ľubovoľná spomienka
Streda féria
Štvrtok Sv. Marka, Melichara a Štefana, mučeníkov - spomienka
Piatok Narodenie Panny Márie - sviatok
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   8.00 hod.    školská
  18.00 hod.   + Ignáca, Filipínu a deti
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Jozefa, Helenu a rodičov
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Štefana, Alojziu a Vincenta
Štvrtok 18.00 hod.   + Alojza, Annu a Jakuba
Piatok 11.00 hod.    + Paulínu
  18.00 hod.    za život, za mladých
Sobota 11.00 hod.    za pútnikov
  15.00 hod.    krížová cesta na kalvárii
  16.00 hod.    sv. zmierenia
  17.00 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.   slávnostná sv. omša
Nedeľa 7.30 hod.    + Alojziu
  11.00 hod.    slávnostná sv. omša, záver púte
  16.00 hod.    + Pavla, Jozefu, rodičov a súrodencov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu ráno (200-239)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Budúci týždeň v  piatok je sviatok Narodenia Panny Márie, patrón baziliky, svätíme ako nedeľu. Púť ku Panne Márii je v sobotu a v nedeľu. V nedeľu po II. sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním. Keďže je púť, k Panne Márii, budúcu nedeľu detská sv. omša nebude. Prosíme o modlitby za pokojný a požehnaný priebeh púte. Pane, túžim nájsť radosť a pokoj v tvojom náručí.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme