Dvadsiata prvá nedeľa v roku "A"  (28. 8. - 3. 9. 2017)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v roku "A"  
Pondelok   Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Karola
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Vilmu
Streda 14.00 hod.    + Boženu, pohrebná
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   + Pavla a Pavlínu
Piatok 11.00 hod.    + Štefana, Filipa a Magdalénu
  18.00 hod.    za život, za mladých
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom
Nedeľa 7.30 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre deti
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Vincenta a Štefániu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu ráno po sv. omši (160-199)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, pozývame ku sv. spovedi rodičov a deti pred sv. omšami, s príležitosti začinajuceho školského roka. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť.  V sobotu o 17,15 hod. bude sv. ruženec, po ňom bude sv. omša s katechézou. Detská sv. omša bude v nedeľu o 10,30 hod., spevácky o 9,30 hod. vo fare. V nedeľu po II. sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním.  Pán môj a Boh môj, tebe zverujem celý svoj život.

Free Joomla templates by Ltheme