slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Devätnásta nedeľa v roku "A"  (14. - 20. 8. 2017)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v roku "A" 
Pondelok   Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Utorok Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Streda Sv. Štefana Uhorského - ľubovoľná spomienka
Štvrtok féria
Piatok Sv. Heleny - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    O zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    o Božiu pomoc pre rodinu Hulínovú
Streda 18.00 hod.    + Šimona, Annu a Zuzanu
Štvrtok 7.30 hod.   + Uršuľu, Apolóniu a Jozefa
Piatok 11.00 hod.    + Miroslava, Vincenta a rodičov
  18.00 hod.    za život, za mladých
Sobota 14.00 hod.    za poľovníkov
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana, Jána a Vendelína
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Kristína

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu ráno (80-119)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  V sobotu o 14,00 hod. bude sv. omša a po nej program ku cti sv. Huberta,, ste pozvaní.  Dňa 15. 8.2017 bude pred sv. omšami požehnanie bylín, zelín a kvetov, nezabudnite si ich priniesť. Pane, daj, aby som sa ťa vždy pevne  držal(a) a nemal(a) strach.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme