slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Premenenie Pána v roku "A" (7. -13. 8. 2017)

Nedeľa Premenenie Pána v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Streda Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice
Štvrtok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Piatok Sv. Kláry, panny - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Ladislava
Utorok 11.00 hod.    o Božiu pomoc v rodine
Streda 18.00 hod.    + Ladislava a Alexa
Štvrtok 7.30 hod.   za duše v očisci
Piatok 11.00 hod.    + Tomáša a Máriu
Sobota 11.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    o Božiu pomoc v rodine a zdravie manžela
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 90. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši (40-79)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. V našej neprítomnosti vám bude k dispozícii dekanský úrad v Rajci.  Pane, ďakujem ti, že ma premieňaš, že ti na mne záleží

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme