slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Sedemnásta nedeľa v roku "A" (31. 7. - 6. 8. 2017)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Utorok Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Porciunkulové odpustky
Štvrtok féria
Piatok Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Premenenie Pána - sviatok v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    o Božiu pomoc pre Jána a Anežku
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    o Božiu pomoc pre Janku
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    o Božiu pomoc pre syna a dcéry
Štvrtok 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana, Irenu a Jozefínu
Piatok 11.00 hod.    o Boží pokoj v rodine
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.    + Gregora a Magdelénu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši (Trstená - 39)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Ďakujeme za zber oblečenia. Prvý piatok. Sv. spoveď každý deň pred sv. omšami pre deti a dospelých. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Dňa 2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“, spojený s návštevou kostola( modlitba Otče, náš a Verím v Boha). Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, na úmysel Sv. Otca. V sobotu bude fatimské stretnutie s ružencom o 17,15 hod a sv. omša o 18,00 hod. Pane, idem zápasiť o poklad tvojho kráľovstva vo mne.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme