slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štrnásta nedeľa v roku "A" (10. - 16. 7. 2017)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Ondreja a Máriu
Utorok 7.30 hod.    + Ondreja a Helenu
Streda 18.00 hod.    + Vladimíra
Štvrtok 7.30 hod.   + Ladislava, Alojziu a deti
Piatok 11.00 hod.    + Antona
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána, Magdalénu, Jaroslava a Pavla
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Františka

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (360-399)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Naďalej Vás prosím o modlitby a materiálnu pomoc pri obnove fasády baziliky. Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. V sobotu o 14,00 hod. sa uskutoční Farfest, všetci ste pozvaní. Jednou s možností bude požehnanie doma vyrobených traktorov, aktivity pre deti, pre dospelých, hlavne sa stretneme, posedíme, porozprávame a zabavíme. Prosím dobrovoľníkov na stretnutie dnes o 20,00 hod. vo fare. Pane, ďakujem ti, že ti záleží na tom, aby som si oddýchol(a).

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme