Štrnásta nedeľa v roku "A" (10. - 16. 7. 2017)

Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Ondreja a Máriu
Utorok 7.30 hod.    + Ondreja a Helenu
Streda 18.00 hod.    + Vladimíra
Štvrtok 7.30 hod.   + Ladislava, Alojziu a deti
Piatok 11.00 hod.    + Antona
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána, Magdalénu, Jaroslava a Pavla
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Františka

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (360-399)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Naďalej Vás prosím o modlitby a materiálnu pomoc pri obnove fasády baziliky. Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. V sobotu o 14,00 hod. sa uskutoční Farfest, všetci ste pozvaní. Jednou s možností bude požehnanie doma vyrobených traktorov, aktivity pre deti, pre dospelých, hlavne sa stretneme, posedíme, porozprávame a zabavíme. Prosím dobrovoľníkov na stretnutie dnes o 20,00 hod. vo fare. Pane, ďakujem ti, že ti záleží na tom, aby som si oddýchol(a).

Free Joomla templates by Ltheme