Trinásta nedeľa v roku "A" (3. - 9. 7. 2017)

Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Štefana a Matúša
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Jozefa, Juditu a Žofiu
Streda 7.30 hod.    + Karola
  11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   + Jozefa
Štvrtok 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.    + Rudolfa a rodičov
Piatok 11.00 hod.    + Pavlinu a rodičov
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Mikuláša, Vladimíra a Karolínu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (320-359)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Na dobročinné diela Sv. Otca (Halier sv. Petra) sa vyzbieralo 376,46€. Naďalej Vás prosím o modlitby a materiálnu pomoc pri obnove fasády baziliky. Prvý piatok: sv. spoveď: dospelí každý deň pred sv. omšou, deti v stredu od 16,30 hod., mladí v piatok od 17,00 hod. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Pane, daj, aby som ťa miloval celým srdcom.

Free Joomla templates by Ltheme