slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Trinásta nedeľa v roku "A" (3. - 9. 7. 2017)

Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Utorok féria
Streda sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Štrnásta nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Štefana a Matúša
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Jozefa, Juditu a Žofiu
Streda 7.30 hod.    + Karola
  11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   + Jozefa
Štvrtok 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.    + Rudolfa a rodičov
Piatok 11.00 hod.    + Pavlinu a rodičov
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Mikuláša, Vladimíra a Karolínu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (320-359)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Na dobročinné diela Sv. Otca (Halier sv. Petra) sa vyzbieralo 376,46€. Naďalej Vás prosím o modlitby a materiálnu pomoc pri obnove fasády baziliky. Prvý piatok: sv. spoveď: dospelí každý deň pred sv. omšou, deti v stredu od 16,30 hod., mladí v piatok od 17,00 hod. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Pane, daj, aby som ťa miloval celým srdcom.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme