slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvanásta nedeľa v roku "A" (26. 6. - 2. 7. 2017)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Trinásta nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Filipa, Štefániu a deti
Utorok 18.00 hod.    + Vojtecha, Pavlínu a rodičov
Streda 10.00 hod.    + Ľudmila
Štvrtok 9.00 hod.   poďakovanie za školský rok
  18.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc
Piatok 11.00 hod.    + Jozefa, Štefániu a Ľudmilu
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana, Ondreja a rodičov
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Antona

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (280-319)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Dnes je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca (Halier sv. Petra). Ďakujeme za modlitby za pokojný priebeh púte onkologických pacientov, ďakujeme našim dobrovoľníkom za pomoc. Vo štvrtok je prikázaný sviatok, o 9:00 hod. je poďakovanie za končiaci šk. rok. Naďalej Vás prosím o modlitby a materiálnu pomoc pri obnove fasády baziliky. Fatimská sobota začína sv. ružencom o 17:15 a sv. omšou o 18:00 hod.

Duchu Svätý, daj sa mi spoznať a premieňaj ma.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme