slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A" (12. - 18. 6. 2017)

Nedeľa Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok féria
Sobota  Panny Márie, spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.     + Fridolína, Žofiu a deti
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jána a Pavlínu
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.     + Vendelína a rodičov
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    poďakovanie za 65. rokov života
Piatok 11.00 hod.    + Martina a syna
  14.00 hod.   pohrebná
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Editu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    o Božiu pomoc v rodine Teodora a Dušany

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno (200-239)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Vo štvrtok je prikázaný sviatok, procesia s Najsv, Sviatosťou za dobrého počasia. Oltáriky prosíme postaviť horná časť. Ďakujeme za  modlitby o pokojný a požehnaný priebeh púte. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov, Amen.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme