Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A" (12. - 18. 6. 2017)

Nedeľa Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Piatok féria
Sobota  Panny Márie, spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.     + Fridolína, Žofiu a deti
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jána a Pavlínu
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.     + Vendelína a rodičov
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    poďakovanie za 65. rokov života
Piatok 11.00 hod.    + Martina a syna
  14.00 hod.   pohrebná
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Editu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    o Božiu pomoc v rodine Teodora a Dušany

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno (200-239)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Vo štvrtok je prikázaný sviatok, procesia s Najsv, Sviatosťou za dobrého počasia. Oltáriky prosíme postaviť horná časť. Ďakujeme za  modlitby o pokojný a požehnaný priebeh púte. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov, Amen.

Free Joomla templates by Ltheme