slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "A" (5. - 11. 6. 2017)

Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "A"
Pondelok   Svätodušný pondelok
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyšieho a Večného kňaza, sviatok
Piatok féria
Sobota  Panny Márie, spomienka
Nedeľa Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.     + Michala a Františku
Utorok 18.00 hod.    + Jána a Pavlínu
Streda  18.00 hod.     + Sláva a Jozefínu
Štvrtok  18.00 hod.    + Sebastiána a Jozefínu
Piatok 11.00 hod.    + Gašpara a Alžbetu
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 11.00 hod.    ruženec
  16.00 hod.    vysluhovanie sviatosti zmierenia
  17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    slávnostná sv. omša
  22.00 hod.    sv. omša pre mladých, po jej skončení celonočná adorácia
Nedeľa 6.00 hod.    na úmysel
  9.30 hod.    + Štefana
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa a Karolínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno (160-179)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Zbierka na katolícke masmédia bola 376,95 €. Prosíme o modlitby o pokojný a požehnaný priebeh púte. Duch Svätý, daj nech mi tvoje jemné vedenie navráti radosť a pokoj do života.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme