Siedma veľkonočná nedeľa v roku "A" (29. 5. - 4. 6. 2017)*

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok sv. Justína
Piatok féria
Sobota  sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.     + Štefana a Alojziu
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.     + Antona a Teréziu
Streda  11.00 hod.     na úmysel
  18.00 hod.     o zdravie a Božiu pomoc pre Antona
Štvrtok  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jána
Piatok 11.00 hod.    + Blažeja
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 17.15 hod.    ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.    + Antona
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jána, Jozefu a deti

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (rodičia prvoprijímajúcich)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Letné kántrové dni: záväzný je piatok. Dnes po druhej sv. omši bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich. Budúci týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď pred sv. omšami. Ku chorým vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Budúcu nedeľu máme slávnosť prvého sv. prijímania. Sv. spoveď pre deti a rodičov v sobotu o 14:00 hod.  

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že sa modlíš dnes aj za mňa.

Free Joomla templates by Ltheme