Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok sv. Filipa Neriho
Sobota  féria
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Anežku
Utorok 18.00 hod.    poďakovanie za 80 rokov života
Streda  18.00 hod.     + Antona, Albínu a deti
Štvrtok  11.00 hod.    + Jozefa, Kristínu, Antóniu a Ivetu
  18.00 hod.    + Máriu a rodičov
Piatok 11.00 hod.    + Valenta, Žofiu a deti
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 16.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    o Božiu pomoc pri skúške
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Cyrila a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (120-159)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Začali sme s rekonštrukciou vonkajšej fasády. Prosíme o modlitby, ale aj o materiálnu pomoc. Dnes po druhej sv. omši bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich. Prosebné dni: záväzný jeden deň, pre nás piatok. Obsahom je prosba za úrodu. Na budúci týždeň je zbierka na katolícke masmédia. Novéna k Duchu Svätému začína v piatok. Vo štvrtok je prikázaný sviatok, svätíme ho ako nedeľu. V sobotu o 16:00 si vyslúžia sviatosť manželstva Martin Dorinský a Miroslava Gališová.  

Pane, daj aby ma Tvoj Duch viedol vo všetkom, čo prežívam.

Free Joomla templates by Ltheme