slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Piata veľkonočná nedeľa v roku "A" (15. - 21. 5. 2017)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    za duše v očisci
Utorok 18.00 hod.    + Štefániu
Streda  18.00 hod.     + Štefana a Paulínu
Štvrtok  18.00 hod.    + Jozefa, Kristínu, Antóniu a Ivetu
Piatok 11.00 hod.    + Michala a Máriu
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Filipa a rodičov
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Vincenta a Žofiu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (80-119)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Začali sme s rekonštrukciou vonkajšej fasády. Prosíme o modlitby, ale aj o materiálnu pomoc. Dnes po druhej sv. omši bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich.

Pane, vlož do môjho srdca túžbu byť raz s Tebou v nebi.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme