Piata veľkonočná nedeľa v roku "A" (15. - 21. 5. 2017)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    za duše v očisci
Utorok 18.00 hod.    + Štefániu
Streda  18.00 hod.     + Štefana a Paulínu
Štvrtok  18.00 hod.    + Jozefa, Kristínu, Antóniu a Ivetu
Piatok 11.00 hod.    + Michala a Máriu
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Filipa a rodičov
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Vincenta a Žofiu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (80-119)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Začali sme s rekonštrukciou vonkajšej fasády. Prosíme o modlitby, ale aj o materiálnu pomoc. Dnes po druhej sv. omši bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich.

Pane, vlož do môjho srdca túžbu byť raz s Tebou v nebi.

Free Joomla templates by Ltheme