Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A" (8. - 14. 5. 2015)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Filipa, Máriu, Augustína a Kristínu
Utorok 18.00 hod.    + Pavla, Luciu a deti
Streda  18.00 hod.     za zdravie a Božiu pomoc pre Miladu
Štvrtok  18.00 hod.    + Ondreja a Annu
Piatok 11.00 hod.    + Antona, Jozefu a dcéru
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 10.00 hod.    Detská púť
  16.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Vincenta, Štefániu a Veroniku
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Štefana a Margitu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (40-79)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. V sobotu o 16,00 si vyslúžia sviatosť manželstva Jozef Bôtoš a Monika Trsťanová.

Pane, nauč ma počúvať Tvoj hlas.

Free Joomla templates by Ltheme