Tretia veľkonočná nedeľa v roku „A“ (1. - 7. 5. 2017)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Jozefa, robotníka - ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Štvrtok sv. Floriána, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Ondreja, Máriu a Jozefa
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Karola a Anežku
Streda  11.00 hod.     na úmysel
  18.00 hod.    + Gašpara, Vendelína a Jána
Štvrtok  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefa a Emila
Piatok 11.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pri pôrode
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.    + Františka a rodičov
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Gašpara, Máriu a Pavla

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (Trstená - 39)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Budúci týždeň je prvý piatok. Sv. zmierenia každý deň pred sv. omšou. Deti v stredu od 16,30 hod. Ku chorým : vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. V sobotu bude fatimské stretnutie so začiatkom o 17,15 sv. ruženec a 18,00 hod. sv. omša. Ďakujem mojím dobrovoľníkom pri príprave púte.

Pane, zostaň so mnou navždy.

Free Joomla templates by Ltheme