slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia veľkonočná nedeľa v roku „A“ (1. - 7. 5. 2017)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "A"
Pondelok   sv. Jozefa, robotníka - ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Štvrtok sv. Floriána, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Ondreja, Máriu a Jozefa
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Karola a Anežku
Streda  11.00 hod.     na úmysel
  18.00 hod.    + Gašpara, Vendelína a Jána
Štvrtok  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefa a Emila
Piatok 11.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pri pôrode
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.    + Františka a rodičov
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Gašpara, Máriu a Pavla

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (Trstená - 39)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Budúci týždeň je prvý piatok. Sv. zmierenia každý deň pred sv. omšou. Deti v stredu od 16,30 hod. Ku chorým : vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. V sobotu bude fatimské stretnutie so začiatkom o 17,15 sv. ruženec a 18,00 hod. sv. omša. Ďakujem mojím dobrovoľníkom pri príprave púte.

Pane, zostaň so mnou navždy.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme