Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku "A" (24. - 30. 4. 2017)

Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku "A"
Pondelok   sv. Juraja, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Mareka, evanjelistu - sviatok
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Tomáša, Juraja a Radku
Utorok 18.00 hod.    + Vincenta a Máriu
Streda  18.00 hod.     + Ondreja, Agnešu a Bohuslava
Štvrtok  18.00 hod.    + Viktora
Piatok 11.00 hod.    + Štefana, Žofiu, dcéru a syna
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Karola a Pavlínu
  11.00 hod.    za hasičov
  16.00 hod.    + Jána, Magdalénu a Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (440-480)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare, nebude, z dôvodu púte. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Dnes o 14,00 hod. bude modlitba sv. ruženca a po nej Korunka k Božiemu milosrdenstvu. Veľkonočná ofera: 472,77€, Boží hrob: 791,45€. Dnes končí veľkonočná oktáva. Deti, ktoré chcú putovať na detskú púť, sa môžu zapísať po sv. omši vo fare. Každý, kto dnes ucti obraz Božieho milosrdenstva a splní podmienky, môže získať úplné odpustky.

Príď, Pane Ježišu a dýchni na mňa svojho Ducha.

Free Joomla templates by Ltheme