slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Veľkonočná Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "A" (17. - 23. 4. 2017)

Nedeľa Veľkonočná Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "A"
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota  Veľkonočná sobota
Nedeľa  Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   7.30 hod.    + Filipa
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Adama, Jozefínu, Margitu, Jána a Sabínu
Utorok 7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana, Cecíliu, rodičov a dcéru
Streda  7.30 hod.     na úmysel
  18.00 hod.   + Mateja a Emíliu
Štvrtok  7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Gregora, Františku a Janu
Piatok 11.00 hod.    + Ambróza a Alenu
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    + Mariána
Nedeľa 7.30 hod.    + Karola a Pavlínu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 70. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (400-439)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Dnes o 14,00 hod. bude modlitba sv. ruženca a po nej budú Vešpery. Po všetkých sv. omšiach je veľkonočná ofera. Dnes slávi 90. rokov emeritný pápež Benedikt XVI. Ďakujeme za modlitby a obety za milostivý čas pôstneho obdobia a Veľkého trojdnia. Vo veľkonočnom období sa modlíme namiesto Anjel Pána, Raduj sa, nebies Kráľovná. Vyprosujeme požehnané Veľkonočné sviatky.  

Nech je zvelebený Boh.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme