Veľkonočná Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "A" (17. - 23. 4. 2017)

Nedeľa Veľkonočná Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "A"
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota  Veľkonočná sobota
Nedeľa  Nedeľa Božieho milosrdenstva v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   7.30 hod.    + Filipa
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Adama, Jozefínu, Margitu, Jána a Sabínu
Utorok 7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana, Cecíliu, rodičov a dcéru
Streda  7.30 hod.     na úmysel
  18.00 hod.   + Mateja a Emíliu
Štvrtok  7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Gregora, Františku a Janu
Piatok 11.00 hod.    + Ambróza a Alenu
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    + Mariána
Nedeľa 7.30 hod.    + Karola a Pavlínu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 70. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (400-439)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Dnes o 14,00 hod. bude modlitba sv. ruženca a po nej budú Vešpery. Po všetkých sv. omšiach je veľkonočná ofera. Dnes slávi 90. rokov emeritný pápež Benedikt XVI. Ďakujeme za modlitby a obety za milostivý čas pôstneho obdobia a Veľkého trojdnia. Vo veľkonočnom období sa modlíme namiesto Anjel Pána, Raduj sa, nebies Kráľovná. Vyprosujeme požehnané Veľkonočné sviatky.  

Nech je zvelebený Boh.

Free Joomla templates by Ltheme