slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána v roku "A" (10. - 9. 4. 2017)

Nedeľa Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána v roku "A"
Pondelok   vo Veľkom týždni
Utorok vo Veľkom týždni
Streda vo Veľkom týždni
Štvrtok Zelený Štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota  Biela sobota
Nedeľa Veľkonočná Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   7.30 hod.    + Jozefa a Margitu
  11.00 hod.    na úmysel
Utorok 7.30 hod.    + Viktora, Ignáca a Vincenciu
  11.00 hod.    na úmysel
Streda  11.00 hod.     na úmysel
  18.00 hod.   + Imricha a Antóniu
Štvrtok  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 10.00 hod.    Krížová cesta na Kalvárii
  16.00 hod.   Obrady Veľkého Piatka
Sobota 7.30 hod.    Ranné chvály
  19.30 hod.    Vigília Bielej Soboty
Nedeľa 7.30 hod.    + Alojziu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa a Rozáliu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po obradoch (360 - 399)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Dnes bude krížová cesta na kalvárii o 14,00 hod., modlí sa spoločenstvo Modlitby matiek Spoločná sv. spoveď zajtra od 16,30 - 18,30  hod. V stredu po sv. omši bude stretnutie lektorov a žalmistov  vo fare. V piatok je prísny pôst v celej Cirkvi. Z piatka na sobotu bude celonočná adorácia, prosím zapíšte sa na službu. V nedeľu je veľkonočná ofera. Sväté dni nás pozývajú na tiché bdenie s Ježišom.

Pane, pomôž mi nasledovať príklad tvojej poslušnej lásky.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme